PREZENTACJA GMINY WĘGORZEWO

Gmina Węgorzewo noclegi leży w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego i graniczy z gminami: Budry i Pozezdrze (powiat węgorzewski), Srokowo (powiat kętrzyński), Giżycko (powiat giżycki). Na północy gmina Węgorzewo na odcinku ok. 12 km graniczy z obwodem Kaliningradzkim. Znaczną część gminy obejmują obszary chronionego krajobrazu. Walory te sprawiają, że gmina Wegorzewo zaliczana jest do gmin turystycznych, kojarzących się z wypoczynkiem, kontaktem z przyrodą, wędkarstwem, sportami wodnymi (żeglarstwo, windsurfing) oraz sportami zimowymi (narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo i bojery). Węgorzewo agroturystyka

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęła się rozwijać infrastruktura turystyczna. Obecnie na terenie Gminy Wegorzewo istnieje około 1200 sezonowych miejsc noclegowych i 300 miejsc całorocznych w 50 obiektach typu: pensjonaty, motele, hotele, ośrodki wczasowe. Baza gastronomiczno – konsumpcyjna jest w stanie pomieścić jednorazowo 800 osób, a w sezonie dodatkowo 500 osób. Gmina, aby uatrakcyjnić turystom pobyt w naszym mieście, rokrocznie przygotowuje bogaty kalendarz imprez kulturalnych, sportowych Węgorzewo pensjonaty

i rekreacyjnych. Imprezami stałymi są: Wybory Miss Węgorzewskiego Lata, Węgoszanty, Regaty o Puchar Burmistrza Węgorzewa, Międzynarodowy Jarmark Folkloru, Szuwary, Biegi o Błękitną Wstęgę Mazur i Półmaraton Węgorza.

Rozwój bazy turystycznej, zachowanie czystość wód i powietrza – największych atutów naszej gminy stymuluje realizacja przez gminę inwestycji komunalnych. Możemy poszczycić się nowoczesną oczyszczalnią ścieków wraz z nową stacją uzdatniania osadów stałych, kolektorem sanitarnym Łuczańska, Zacisze i Kal – Węgorzewo, dobrze przygotowanym wysypiskiem śmieci, częściową modernizacją systemu grzewczego miasta, modernizacją oświetlenia ulicznego, oddaniem do użytku segmentu A i B Gimnazjum oraz rozpoczęcie budowy hali sportowej. Obecnie w gminie posiadamy 211 km sieci wodociągowej, do której podłączonych jest 1800 budynków. Do sieci kanalizacyjnej o długości 36,6 km połączonych jest 900 budynków. Na terenie gminy przebiega ogółem 273,3 km dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Węgorzewo domki letniskowe

Podobnie jak wiele innych gmin borykamy się z problemami wysokiego bezrobocia, które jest ceną transformacji kraju. Likwidacja PGR-ów, upadek licznych zakładów pracy, ograniczenie usług bytowych, leczniczych i innych doprowadziły do osiągnięcia w miesiącu październiku 2001 r. stopy bezrobocia na poziomie 31,7%. Węgorzewo pokoje do wynajęcia

Społeczeństwo naszego regionu przedstawia interesującą mozaikę etniczną i wyznaniową. Mają tu swoich wyznawców kościoły: rzymskokatolicki, grekokatolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, zielonoświątkowców. Około 40 % stanowi ludność pochodzenia ukraińskiego – przesiedlona w akcji „W”. Niewielki procent Białorusini, Litwini i Mazurzy, pozostali reprezentują wszystkie niemal regiony Polski. Chęć kontaktów z bliskimi w swoich ojczyznach, zachowanie tożsamości narodowej oraz kultywowanie tradycji zainspirowała władze samorządowe do nawiązywania kontaktów z miastami bliźniaczymi w różnych krajach. Gmina Węgorzewo utrzymuje stałe kontakty z Czerniachowskiem w Obwodzie Kaliningradzkim, z Rotenburgiem w Niemczech, Leffrinckoucke we Francji oraz Jaworowem na Ukrainie. Współpraca z miastami bliźniaczymi obejmuje wymianę kulturalną, wymianę grup młodzieżowych i sportowych w ramach organizacji wypoczynku letniego. W czasie spotkań delegacji następuje wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Nierzadko otrzymaliśmy pomoc w postaci środków medycznych oraz nasze społeczeństwo niosło pomoc naszym sąsiadom zza północnej granicy.

HISTORIA WĘGORZEWA

O początkach miasta wiadomo bardzo niewiele. Istnieją jedynie skąpe

i często sprzeczne ze sobą wiadomości historyczne. Dawne kroniki opowiadają o pogańskim grodzie „Angetete”, istniejącym ok. 1200 r. w miejscu gdzie Węgorapa wypływa z Mazur. Gród ten został zniszczony, gdy krzyżacy rozpoczęli kolonizację terenów Galindii. W 1335 r. zakon krzyżacki zbudował nad brzegiem Mamr zameczek, który w 1365 r. spaliły wojska księcia litewskiego – Kiejstuta. W 1398 r. zbudowano nowy zamek, o 2 km na północ od jeziora.

Na początku XVI w., o kilkaset metrów od zamku, założono osadę Nowa Wieś. W 1514 r. Nowa Wieś otrzymała przywilej lokacyjny i 60 łanów ziemi, natomiast w 1571 r. książę pruski Albrecht Fryderyk nadał osadzie prawa miejskie. Wraz z tym nastąpiła zmiana nazwy na Angerburg (od zamku). Pierwszym burmistrzem został Adam Krupa. Mazurzy nazywali miasto Węgoborkiem, a w 1946 r. nadano mu nazwę Węgorzewo.

Poważne szkody poczynili w mieści Tatarzy, sprzymierzeńcy wojsk polskich w wojnie ze Szwedami i Brandenburczykami, w latach 1656 i 1657. W latach 1656, 1707 oraz 1825 i 1826, 1854 nawiedzały Węgorzewo pożary.

Z Węgorzewa pochodził znany przyrodnik Jarzy Andrzej Helwing (1666-1748). W latach 1734 i 1736 na zamku węgorzewskim bawił król polski Stanisław Leszczyński. Przybył tu po ucieczce z obleganego przez Rosjan i Sasów Gdańska jako gość króla pruskiego.

W 1858 r. Węgorzewo uzyskało pierwsze połączenie drogowe oraz połączenie kolejowe na przełomie XIX i XX w.

W 1914 r. na pewien czas zajęli miasto Rosjanie, zmuszeni do odwrotu ostatecznie w lutym 1915 roku.

Przed II wojną światową rozwinął się w mieście sport żeglarski i bojerowy (na Mamrach rozegrano nawet Mistrzostwa Europy w bojerach). Wybudowano wówczas dwa eleganckie hotele: „Deutsche Haus” i „Schlosshotel”.

24 stycznia 1945 r. Węgorzewo zdobyli Rosjanie.

Z Węgorzewa wywodzi się wielu sławnych i znanych ludzi, m.in. wymieniony wyżej Jerzy Andrzej Helwing – twórca katalogu roślin, lekarz i pastor, znany był na całym świecie. Na jego cześć Japończycy nazwali jego nazwiskiem roślinę. Znani byli także: Szymon Grunau – kronikarz (zm. ok. 1531 r.), Myślęta Celestyn – był kilkakrotnie rektorem uniwersytetu w Królewcu; Obitz Kurt (1907-1945) dziennikarz, działacz mazurski; Jerzy Krzysztof Pisański (1725-1790) pedagog, historyk, pisarz, filozof; Samuel i Jan Władysław Suchodolscy – znani kartografowie i inżynierowie, twórcy wodociągów w Węgorzewie. W Sztynorcie Dużym mieszkał Henryk Lehndorff, który należał do grupy spiskowców przygotowującej zamach na Hitlera w kwaterze pod Kętrzynem. Schwytany przez gestapo został powieszony w Plotzenau 4 września 1944 roku; Piotr i Mieczysław Ejsmontowie są legendą polskiego żeglarstwa.