Ryn

Początki Ryn noclegi nierozerwalnie związane są z ryńskim zamkiem, zbudowanym przez krzyżaków w 14. wieku na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami najprawdopodobniej w miejscu galindzkiego grodu. Wraz z zamkiem rozwijało się podzamcze, które dało początek przyszłemu miastu. Pod koniec 14. wieku. Ryn stał się stolicą komturstwa. Komtur, jako zwierzchnik zarządzał zamkiem i podległymi dobrami. Był odpowiedzialny za ściąganie …

PREZENTACJA GMINY WĘGORZEWO

Gmina Węgorzewo noclegi leży w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego i graniczy z gminami: Budry i Pozezdrze (powiat węgorzewski), Srokowo (powiat kętrzyński), Giżycko (powiat giżycki). Na północy gmina Węgorzewo na odcinku ok. 12 km graniczy z obwodem Kaliningradzkim. Znaczną część gminy obejmują obszary chronionego krajobrazu. Walory te sprawiają, że gmina Wegorzewo zaliczana …