PREZENTACJA GMINY WĘGORZEWO

Gmina Węgorzewo noclegi leży w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego i graniczy z gminami: Budry i Pozezdrze (powiat węgorzewski), Srokowo (powiat kętrzyński), Giżycko (powiat giżycki). Na północy gmina Węgorzewo na odcinku ok. 12 km graniczy z obwodem Kaliningradzkim. Znaczną część gminy obejmują obszary chronionego krajobrazu. Walory te sprawiają, że gmina Wegorzewo zaliczana …