Ryn

Początki Ryn noclegi nierozerwalnie związane są z ryńskim zamkiem, zbudowanym przez krzyżaków w 14. wieku na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami najprawdopodobniej w miejscu galindzkiego grodu. Wraz z zamkiem rozwijało się podzamcze, które dało początek przyszłemu miastu. Pod koniec 14. wieku. Ryn stał się stolicą komturstwa. Komtur, jako zwierzchnik zarządzał zamkiem i podległymi dobrami. Był odpowiedzialny za ściąganie …