Dąbki

Dąbki noclegi– wieś uzdrowiskowa w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Darłowo. Położona jest na Wybrzeżu Słowińskim, nad Morzem Bałtyckim oraz nad brzegiem jeziora Bukowo w odległości 7 km od Darłowa.

Według danych z 28 września 2009 r. noclegi Dąbki miały 285 stałych mieszkańców.

W Dąbkach funkcjonują ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe. W okresie letnim Dąbki są miejscem wypoczynku dla tysięcy kuracjuszy i wczasowiczów. Od 7 listopada 2007 r. Dąbki mają status uzdrowiska.

Z Darłowa biegnie droga wojewódzka nr 203, przebiega przez noclegi w Dąbkach i następnie wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Bukowo przez Bukowo Morskie na południe.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie koszalińskim.

W obrębie geodezyjnym Dąbki na działce nr 279/4 rośnie jesion wyniosły o obwodzie pnia na wysokości 130 cm nad ziemią – 283 cm. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody w 2008 roku.

W 2010 r. nadmorskie kąpielisko Dąbki pokoje gościnne spełniało obowiązkowe wymogi jakościowe dla wody w kąpielisku (jednak woda nie miała parametrów wytycznych) Dyrektywy Unii Europejskiej 76/160/EEC.

Gmina Darłowo utworzyła sołectwo „Dąbki”, obejmujące jedynie miejscowość Dąbki. Mieszkańcy wsi wybierają na zebraniu wiejskim sołtysa i radę sołecką, która składa się z minimum 5 członków.

W 1994 r. w Dąbkach ustalono urzędowo przystań morską dla rybaków. Przystań obejmuje dalbę wyciągową, plażę do bazowania łodzi oraz akwatorium o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu. Dostęp do przystani i jej nadzór zapewnia Urząd Morski w Słupsku. Kutry rybackie miejscowych rybaków pływają z sygnaturą DBK na burcie.

W Dąbkach znajduje się 7 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Dla uzdrowiska Dąbki domki określono następujące profile lecznicze: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatyczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby endokrynologiczne.

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane naturalne surowce lecznicze w postaci torfu leczniczego ze złoża „Porzecze”.